9. 12. proběhlo v Praze další Fórum potravinové suverenity

Výstupy z jednotlivých sekcí naleznete ke stažení zde:

Zemědělská sekce
Přístup k půdě
Síťování
Družstevnictví
Alternativní směnné systémy
Nízkopříjmové skupiny

forum-organizators

Konání akce bylo finančně podpořeno z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR (v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR), Evropské unie a Ministerstva zemědělství. Obsah akce je zcela na odpovědnosti pořádajících organizací a jako takový nemůže být považován za stanovisko uvedených institucí.

Reklamy